ABC prawidłowego użytkowania agregatów prądotwórczych

ABC prawidłowego użytkowania agregatów prądotwórczych – główne zdjęcie

Agregaty prądotwórcze to urządzenia z zasady przeznaczone do wieloletniego użytkowania i będą służyć przez długi okres pod warunkiem, że są oryginalnej produkcji, są prawidłowo użytkowane i odpowiednio konserwowane - zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji obsługi. Warto pamiętać, że prawidłowo funkcjonujący agregat prądotwórczy ma także istotny wpływ na funkcjonowanie, trwałość i żywotność zasilanych odbiorników.

Prawidłowa obsługa agregatu dotyczy zarówno użytkowania jak i konserwacji i przechowywania. Agregat, jak każde urządzenie, jest wyposażony w materiały eksploatacyjne, które w sposób naturalny zużywają się podczas pracy – a im większa intensywność użytkowania urządzenia, tym szybciej owe części ulegają zużyciu.

Ekspert radzi

„Systematyczne przeglądy urządzeń, a przede wszystkim tych części, których stan techniczny wpływa na prawidłowe funkcjonowanie danego urządzenia, są niezwykle istotne i konieczne. Podstawowe wskazówki dotyczące przeglądów i konserwacji agregatu oraz części eksploatacyjnych są przedstawione w instrukcji obsługi. Oczywiście zalecane terminy oparte są na standardowych parametrach czasu i intensywności eksploatacji. Trzeba więc pamiętać, że jeśli agregat jest eksploatowany intensywnie, często i przez dłuższy czas, to powinien być sprawdzany częściej.” – mówi Wojciech Zawada, Menadżer Działu części zamiennych i akcesoriów w firmie Aries Power Equipment, która jest Generalnym Dystrybutorem maszyn i urządzeń Honda w Polsce.

wojciech-zawada_aries-power-equipmentjpg

 

Podstawowy zakres konserwacji agregatów prądotwórczych jest taki sam jak w przypadku wszystkich urządzeń wyposażonych w silnik spalinowy. Wszystkie zaniedbania w tym zakresie, nawet te najbardziej błahe, finalnie mogą prowadzić do uszkodzenia podzespołu roboczego, silnika a nawet całego urządzenia. Wówczas koszty naprawy też mogą być wysokie.

Najbardziej „wrażliwymi” elementami każdej maszyny są tzw. materiały eksploatacyjne, które w sposób naturalny zużywają się podczas użytkowania. Są to na przykład, zależnie od rodzaju maszyny: filtry, świece, linki i cięgła sterujące/sterowe, elementy gumowe i gumowo-metalowe, uszczelki, bezpieczniki urządzeń energetycznych, itp. Regularne kontrole ich stanu technicznego i wymiana są konieczne ze względu na wpływ jaki mają na prawidłowe funkcjonowanie maszyny. Najistotniejsze znaczenie dla trwałości urządzenia mają przede wszystkim filtry – powietrza i paliwa.

Podstawowe zasady prawidłowej obsługi agregatu:

  • pierwszym krokiem jest prawidłowy dobór agregatu oraz prawidłowe podłączanie odbiorników - podstawową regułą jest określenie mocy czynnej agregatu, która powinna być większa od zsumowanej mocy odbiorników, które będą do niego podłączane jednocześnie, i powiększona o wartość mocy potrzebnej w momencie uruchamiana odbiorników. Ta dodatkowa moc wynika z tzw. prądów rozruchowych, które pojawiają się we wszystkich odbiornikach elektrycznych. Prądy rozruchowe są różne dla różnych odbiorników, dlatego warto skonsultować się z autoryzowanym sprzedawcą agregatu w celu określania mocy agregatu.
  • zapoznanie się z instrukcją obsługi danego modelu, w której zawarte są informacje m. in. na temat eksploatacji urządzenia, konserwacji oraz rekomendowanej częstotliwości przeglądów technicznych,
  • sprawdzenie ustawienia agregatu przed uruchomieniem – czynność ta dotyczy głównie agregatów przenośnych, użytkowanych w różnych miejscach. W takich przypadkach należy upewnić się, że urządzenie stoi na płaskiej, równej powierzchni,
  • kontrola poziomu oleju – sprawdzanie poziomu oleju jest rekomendowane przed każdym uruchomieniem agregatu. Jeśli zajdzie taka konieczność, należy uzupełnić zbiornik do górnej krawędzi szyjki wlewu. W każdej instrukcji obsługi znajduje się informacja o zalecanym oleju do danego typu silnika,
  • kontrola poziomu paliwa – nie można dopuścić, by ilość paliwa była niższa od poziomu minimalnego. Po każdym uzupełnianiu paliwa należy dokładnie dokręcić korek wlewu paliwa. Warto także pamiętać o tym, by nie pozostawiać paliwa w zbiorniku, ponieważ pozostawione na dłużej niż miesiąc traci właściwości, a w zbiorniku powstaje osad, który następnie trafia do gaźnika i zatyka jego dysze. Dysze natomiast są wrażliwe na najmniejsze cząsteczki osadu i zatkane, uniemożliwiają uruchomienie silnika. Można zapobiegać tym skutkom nie przetrzymując paliwa w zbiorniku oraz dzięki regularnej wymianie filtra. W przypadku podejrzenia zatkania się dysz gaźnika, trzeba koniecznie dostarczyć maszynę do autoryzowanego serwisu,
  • kontrola filtra powietrza – filtr powietrza ulega naturalnemu mechanicznemu zużyciu, dlatego powinien być systematycznie czyszczony i wymieniany przynajmniej raz w roku. Zatkany, ogranicza dopływ czystego powietrza, którego potrzebuje silnik do prawidłowego działania. 

„Skutki braku dopływu czystego powietrza w odpowiedniej ilości do silnika są bardzo poważne. Mówiąc ogólnie, obniża to jego moc, pogarsza wydajność i zwiększa zużycie paliwa. Należy jeszcze tu dodać ponadnormatywną emisję spalin przedostających się do środowiska, wyższe koszty eksploatacji i znacznie głośniejszą pracę silnika. Chciałbym też bardzo mocno podkreślić, że silnik spalinowy nie może pracować bez dedykowanego filtra powietrza, w przeciwnym wypadku silnik ten trafi, raczej wcześniej niż później, do serwisu.” - wyjaśnia Wojciech Zawada

Uszkodzony filtr powietrza przepuszcza pył i osad zanieczyszczające gaźnik, co prowadzi do nadmiernego i szybkiego zużycia cylindrów, tłoków i pierścieni silnika. Zużyty lub uszkodzony filtr powietrza powoduje obniżenie mocy silnika, pogarsza wydajność maszyny i zwiększa zużycie paliwa. Wpływa także na środowisko, ponieważ efektem jego złego stanu jest ponadnormatywna emisja spalin,

  • sprawdzenie stanu odbiorników – przed podłączeniem odbiorników do agregatu należy sprawdzić czy są sprawne.

www.mojahonda.pl

ABC prawidłowego użytkowania agregatów prądotwórczych – zdjęcie 1
ABC prawidłowego użytkowania agregatów prądotwórczych – zdjęcie 2
ABC prawidłowego użytkowania agregatów prądotwórczych – zdjęcie 3
ABC prawidłowego użytkowania agregatów prądotwórczych – zdjęcie 4
CampRest.com
CampRest.com

Portal CampRest stworzyliśmy dla ludzi, którzy cenią wolność i podróżują na własną rękę.

Czytaj także