Ubezpieczenie kampera i przyczepy – czy warto?

Ubezpieczenie kampera i przyczepy – czy warto? – główne zdjęcie

Kamper lub przyczepa to poważny wydatek. Warto więc o nie dbać i to poczynając od ubezpieczenia. I tu okazuje się, że na polskim rynku właściwie brak propozycji polis dedykowanych dla caravaningovców. Ba, większość popularnych porównywarek nie uwzględnia nawet tego typu samochodów w swoich kalkulatorach.

Wielu agentów lub brokerów ubezpieczeniowych spytanych o ofertę ubezpieczenia dla kamperów, bezradnie rozkłada ręce, przyznając, że nie są, niestety, specjalistami w tej branży. Proponują standardowe nie do końca dopasowane produkty.

Po co ubezpieczać?

Jedna sprawa to brak konkretnej oferty na rynku ubezpieczeń. Zupełnie inna to brak świadomości i ogólnej wiedzy o ubezpieczeniach. Wielu z nas uważa, że regularne płacenie składek to zwykłe marnotrawstwo pieniędzy, bo nie zmniejsza chociażby prawdopodobieństwa wypadku lub kradzieży. Poza tym równie powszechny jest pogląd „mnie się nigdy nic nie zdarza”, a jeśli już to nie warto przepłacać za ubezpieczenie od czegoś, co zdarza się np. raz na piętnaście lat. Zakładając, że jestem dobrym kierowcą (a kto myśli o sobie inaczej?) i nigdy nie spowodowałem/am wypadku drogowego, to istnieje duża szansa, że nie spowoduję go nadal, bo przecież umiejętności pozostaną. Zatem OC wystarczy i to najlepiej jak najtańsze.

No właśnie nie do końca, a przekonujemy się o tym najczęściej gdy jednak „coś” się zdarzy np. ktoś w nas wjedzie za granicą, i nagle samochód trzeba zabrać z autostrady, a samemu gdzieś przenocować i oby to nie był najbliższy szpital. Wtedy okazuje się, że ubezpieczenie to rzecz niezbędna, pozwalająca zaoszczędzić kilka tysięcy euro. Odpowiadamy za siebie, nie za innych. Nie można przewidzieć, kiedy spadnie gałąź, rozpęta burza, która uszkodzi auto, czy też jakiś wandal urwie boczne lusterko. Stare porzekadło głosi, że „wypadki chodzą po ludziach” i wszystko co możemy zrobić, oprócz zachowania należytej ostrożności, to ubezpieczenie naszych dóbr. Często nie da się uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, ale można przeciwdziałać ich skutkom finansowym.

Co Ty wiesz o ubezpieczeniach?

Ubezpieczenia kamperów i przyczep - CampRest

Każdy kierowca wie, że potrzebne jest OC – czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Jego zakres regulowany jest ustawą i każdy, kto chce poruszać się po polskich drogach musi je posiadać, gdyż jest obowiązkowe. Samochód bez OC nie może jeździć, a nawet stać na parkingu. Teoretycznie, jeśli nie mamy ważnego ubezpieczenia choćby przez dobę, możemy liczyć się z karą finansową sięgającą w zależności o tego jak zarejestrowany jest nasz pojazd nawet 7 800 zł. Jednak spokojnie, polisa OC odnawia się automatycznie – jeżeli jej nie wypowiemy, to towarzystwo ubezpieczeniowe przedłuży ją za nas na kolejny rok. Wyjątek stanowi polisa, którą nabędziemy kupując auto kempingowe używane oraz OC krótkoterminowe. W przypadku wyrejestrowania pojazdu, który nadal stoi w naszym garażu lub też czasowego wyrejestrowania płacimy tylko część kwoty (5%), jednak nadal trzeba uiszczać należność z tego tytułu.

OC zapewnia odszkodowanie za szkody wyrządzone przez kierowcę pojazdu osobom trzecim. To szkody związane nie tylko z uszkodzeniem innego pojazdu, ale również zdrowiem poszkodowanych i zniszczeniami innego mienia. Tu ważna uwaga. OC nie pokrywa strat osoby, który spowodowała wypadek. W takim przypadku należy wykupić AC (Autocasco).

Ubezpieczenie OC wykupuje się dla pojazdu, a nie dla osoby. Jeżeli np. pożyczyliśmy ubezpieczonego kampera od mamy, to polisa jak najbardziej obowiązuje. Gdy sprzedajemy samochód – polisa zmienia właściciela wraz z pojazdem. Przyczepa kempingowa i samochód to dwa różne OC.

Odszkodowanie z OC może być przyznane właścicielowi pojazdu, który został uszkodzony, wszystkim osobom poszkodowanym w wypadku (pasażerom, pieszym itp.) i wszystkim osobom, które poniosły straty w kolizji (np. właścicielowi kawiarnianego ogródka). Sumy gwarancyjne w OC, czyli maksymalne wysokości odszkodowania, jaka może zostać wypłacona z polisy OC wynoszą równowartość 5,21 mln euro w przypadku szkód osobowych i 1,05 mln euro w przypadku szkód majątkowych.

Istnieją również sytuacje w których OC nie zadziała. Jest to m.in. sytuacja, gdy powodując szkodę, byliśmy pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków odurzających (według polskiego prawa – czyli w przypadku alkoholu obowiązuje limit 0,2 promila!!!). Poza tym z wypłatą z OC możemy się pożegnać w przypadku ucieczki z miejsca zdarzenia, braku uprawnień do kierowania danym pojazdem mechanicznym, umyślnego wyrządzenia szkody oraz spowodowania kolizji poza granicami Unii Europejskiej, bez tzw. Zielonej Karty. Fakt posiadania OC nie zwalnia nas z odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę. W sytuacji, gdy nie mamy ubezpieczenia lub nie zadziałało ono np. bo nasze auto nie miało ważnych badań technicznych, wtedy to my jesteśmy odpowiedzialni za wypłatę odszkodowania. W przypadku braku OC zrobi to za nas Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który jednak zażąda zwrotu wypłaconego odszkodowania i dodatkowo nałoży na nas karę za brak OC. Poszkodowany może też żądać odszkodowania bezpośrednio od nas jeżeli nasz ubezpieczyciel ociąga się z wypłatą. Czasem wiec należy się zastanowić czy najtańsze OC jest zawsze tak samo dobre, jak to nieco droższe, ale u dobrego ubezpieczyciela.

Zielona karta to  dokument poświadczający posiadanie ważnego ubezpieczenia OC poza granicami kraju. Nie musimy jej posiadać na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Wymagana jest w  14 krajach. Są to: Rosja, Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Albania, Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina, Mołdawia, Macedonia, Turcja, Iran, Izrael, Tunezja, Maroko. W razie braku dokumentu na miejscu będziemy musieli zakupić dodatkowe ubezpieczenie graniczne.

Autocasco dla kampera

Ubezpieczenie Autocasco, czyli popularne AC to dobrowolne ubezpieczenie pojazdów mechanicznych (np. kamperów, skuterów) od zdarzeń losowych. Dzięki posiadaniu AC możemy otrzymać odszkodowanie, kiedy to my spowodujemy wypadek, nasz kamper zniknie w niewyjaśnionych okolicznościach lub spadnie na niego gałąź. Zakresy ubezpieczenia i ceny AC różnią się miedzy sobą (niejednokrotnie nawet w tym samym Zakładzie Ubezpieczeń), dlatego przed jego wyborem należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Ze szczególną uwagą należy podejść do kwestii wyłączeń odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń oraz obowiązków ubezpieczającego. Często AC jest sprzedawane w pakiecie z obowiązkowym OC oraz innymi ubezpieczeniami komunikacyjnymi takimi jak NNW czy assistance.

Assistance dla kamperów

Ubezpieczenia kamperów i przyczep - CampRest

Ubezpieczenie assistance ma na celu zapewnić ubezpieczonemu pomoc techniczną, medyczną, informacyjną i prawną w sytuacji awaryjnej, czyli gdy np. wyjeżdżasz kamperem na wakacje i nagle na odludnym terenie wysiada silnik, a dalsza podróż jest niemożliwa. Wtedy wystarczy, że wykonasz telefon do ubezpieczyciela, a ten zorganizuje odpowiednią pomoc. Infolinia działa zazwyczaj 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, również w święta. Częstokroć dodawane jest do OC lub AC jednak jego zakres może wtedy być bardzo wąski i ogranicza się np. tylko do kolizji. Assistance, nawet kupowany oddzielnie ma również swoje zakresy. Zwróćmy uwagę, czy w konkretnej ofercie ubezpieczenia przysługuje pomoc assistance jedynie na terenie Polski, czy także poza granicami kraju oraz jakie są limity dotyczące choćby długości holowania. Gdy wyjeżdżamy za granicę warto zastanowić się nad opcją, która zapewnia pomoc np. tłumacza czy prawnika, a także np. hotel dla nas i naszej rodziny na czas naprawy kampera. Przy okazji warto zauważyć, że assistance dla kamperów to rzadkość, gdyż ubezpieczyciele wyłączają często ze swojej oferty pojazdy specjalne. Konieczne staje się więc wykupienie dedykowanego pakietu.

NNW

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) to ubezpieczenie związane z osobą/osobami a nie pojazdem. Dotyczy kierowcy pojazdu oraz jego pasażerów. W zależności od zasobności wykupionego pakietu pieniądze z ubezpieczenia pokryją m.in.: pomoc medyczną, pobyt i opiekę w szpitalu, rehabilitację, pomoc finansową w przypadku czasowej lub trwałej  niezdolności do pracy, przeszkolenie zawodowe dla inwalidów, świadczenia z tytułu śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku w tym koszt transportu zwłok i organizacji pogrzebu. Warto pamiętać, ze NNW stanowiące część pakietu ubezpieczeniowego z AC I OC z reguły ma bardzo ograniczony zakres i niską sumę gwarancyjną.

Ubezpieczenie NNW nie dotyczy tylko sytuacji wypadku podczas jazdy, ale także szkód powstałych podczas wsiadania i wysiadania z auta, załadunku bądź rozładunku, postoju, parkowania czy naprawiania pojazdu na poboczu. Ubezpieczenia nie wyklucza skorzystania z innych polis, zatem jest niezależne od otrzymania odszkodowań z innych źródeł, np. dodatkowych polis lub ZUS-u.

Ubezpieczenie GAP dla kamperów

Ubezpieczenia kamperów i przyczep - CampRest

Ubezpieczenie GAP oznacza wypłatę dodatkowych środków finansowych (poza ubezpieczeniem AC) w razie całkowitego zniszczenia lub utraty kampera. Ubezpieczenie to ma wiele wariantów. Może być produktem chroniącym nasze zobowiązanie wobec banku jeżeli finansujemy kampera (wypłacana jest wtedy różnica między kwotą należną do spłaty a tym co zostało wypłacone z AC). Może też zapewnić nam wypłatę różnicy pomiędzy aktualną wartością rynkową naszego pojazdu w chwili szkody, a kwotą którą zapłaciliśmy w momencie jego zakupu (tzw. GAP Fakturowy). Oto przykład: Pan Mariusz wziął kredyt na kwotę 200 000 zł (cała wartość pojazdu) na zakup wymarzonego kampera. Po czterech latach auto skradziono. Z polisy AC wypłacono jedynie 75 000 zł, bo tyle wynosiła wartość rynkowa kampera na dzień powstania szkody. Różnicę w wysokości 125 000 zł, pomiędzy wartością rynkową samochodu, a kwotą odszkodowania pokryto z GAP. W ten sposób nastąpiła rekompensata z polisy, przeznaczona na spłatę pozostałych rat kredytu i dodatkowa nadwyżka pozwalająca na wpłatę własną na kolejny pojazd.

Przedłużona gwarancja na kampera

Przedłużona gwarancja przyda się jeśli klient chciałby przedłużyć gwarancję producenta na pojazd, oferowaną w momencie sprzedaży. Może wtedy  zakupić przedłużoną gwarancję na nowy lub używany pojazd. W zależności od wieku pojazdu gwarancja dotyczy kreślonych części lub podzespołów. W takim przypadku samochód jest chroniony przez dłuższy czas, niż wymieniony w standardowej umowie gwarancyjnej. Tu również należy sprawdzić zakres jaki obejmuje umowa. Przedłużona gwarancja zawsze jednak obejmuje jedynie samochód bazowy, a nie zabudowę kampera.

Ubezpieczenie ochrony prawnej

Ubezpieczenie ochrony prawnej – w przypadku kamperowiczów zapewnia zwrot (najczęściej nie małych) kosztów poniesionych na usługi adwokata, radcy prawnego i inną pomoc prawną, w sytuacji, gdy dotyczą one zdarzeń związanych z kamperem lub przyczepą, np. niesłuszne zatrzymanie prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego, obrona w nieumyślnych sprawach karnych i wykroczeniowych dla kierowcy i pasażerów, czy też spór z towarzystwem ubezpieczeniowym sprawcy kolizji czy z nieuczciwym warsztatem. Posiadając ubezpieczenie ochrony prawnej otrzymujemy najczęściej także dostęp do telefonicznej porady prawnej. Ma ono szczególne znaczenie za granicą, gdyż oczekiwanie na pomoc konsulatu może się znacząco przedłużać.

Ubezpieczenie turystyczne

Ubezpieczenia kamperów i przyczep - CampRest

Ubezpieczenie turystyczne – wyjeżdżając za granicę powinniśmy pamiętać o tym, aby zawsze mieć przy sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA. Tu jednak napotkamy problemy, bo po pierwsze obejmuje ona jedynie kraje UE i EFTA, a po drugie pojęcie „niezbędne” dla NFZ-tu może oznaczać co innego niż dla nas i lekarza. Może się okazać, że zdaniem funduszu, operacja wyrostka nie była niezbędna, bo mogłeś po podaniu leków dotrzeć do najbliższego polskiego szpitala… Karta EKUZ nie pokryje też kosztów śmigłowca ratowniczego, który zwoził nas ze stoku po skomplikowanym złamaniu.

I tu niezbędne okazuje się dodatkowe ubezpieczenie turystyczne, w zakres którego wchodzi zwykle ubezpieczenie kosztów leczenia (KL) oraz assistance (organizacja pomocy i transportu medycznego osoby ubezpieczonej). Zatem w takiej sytuacji wyrostek zostanie zoperowany na koszt ubezpieczyciela. Złożą nam również rękę, zszyją ranę, a nawet zostawią na obserwacji w szpitalu. Możemy również spokojnie skorzystać z wizyty ambulatoryjnej. Często w ramach polisy można liczyć na ubezpieczenie bagażu, a także ubezpieczenie rezygnacji z uczestnictwa lub skrócenia wyjazdu zorganizowanego z winy organizatora bądź własnej. Oczywiście, tu również zakres i kwota zależą od zasobności pakietu. Najlepiej każdorazowo dobrać go do swoich potrzeb.

Tym artykułem rozpoczynamy naszą mini-akademię ubezpieczeniową dla miłośników caravaningu. W kolejnych publikacjach dokładniej przyjrzymy się każdemu z wymienionych ubezpieczeń i zastanowimy się na co należy zwrócić szczególną uwagę, wybierając ofertę dla siebie.

Artykuł powstał przy współpracy ze specjalistami zajmującymi się ubezpieczeniami dla caravaningowców ze strony ubezpieczkampera.pl – to co ich wyróżnia na rynku ubezpieczeń to to, że wszyscy jeżdżą kamperami od wielu lat a zawodowo zajmują się ubezpieczeniami.

Ubezpieczenie kampera i przyczepy – czy warto? – zdjęcie 1
Ubezpieczenie kampera i przyczepy – czy warto? – zdjęcie 2
Ubezpieczenie kampera i przyczepy – czy warto? – zdjęcie 3
Ubezpieczenie kampera i przyczepy – czy warto? – zdjęcie 4
CampRest.com
CampRest.com

Portal CampRest stworzyliśmy dla ludzi, którzy cenią wolność i podróżują na własną rękę.

Czytaj także