Umowa wynajmu kampera

Umowa wynajmu kampera – główne zdjęcie

Decydując się na wynajem kampera, w dużej mierze przejmujemy na siebie odpowiedzialność za sprzęt wartości małego mieszkania. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że zapisy umowne określające relacje między wynajmującym a najemcą w pewnych okolicznościach mogą mieć dla nas daleko idące konsekwencje. O ile relatywnie łatwo będzie nam sprawdzić z grubsza stan wynajmowanego pojazdu, jego wyposażenie, kondycję opon czy wizualne mankamenty, o tyle mało kto chce/może dokładnie zapoznać się z treścią umowy i załączników.

Dziś na nasze pytania w tej materii odpowie Jakub Kocjan – człowiek z pasją, współzałożyciel firmy KoKo Kamper. Sama wypożyczalnia działa wprawdzie od niedawna, ale zarówno jakość samego zaplecza (kampery Pilote), jak i profesjonalne przygotowanie i wizja właścicieli jasno wskazują, że podmiot ten na dłużej wpisze się w krajobraz branży.

Na co zwrócić uwagę podpisując umowę na wynajem kampera?

737a6910jpg

Jakub - dziękujemy za przyjęcie zaproszenia do udziału w tym materiale. Wiemy, że jak rzadko kto przeanalizowałeś na starcie umowy i modele biznesowe konkurencji i wyciągnąłeś wnioski. Co Twoim zdaniem charakteryzuje dobrą umowę na wypożyczenie kampera i na jakie obszary należy zwrócić największą uwagę?

Dobra umowa musi przede wszystkim jasno określać strony oraz ich prawa i obowiązki. Umowy bywają krótkie i lapidarne, inne z kolei są bardzo długie i zawiłe. Prosta, napisana byle jak umowa z reguły nie zabezpiecza interesów żadnej ze stron. Na drugim biegunie mamy te „rozbudowane”, zabezpieczające głównie wypożyczalnie, a nie dające większego bezpieczeństwa klientowi. Jednak to właśnie klient jest stroną umowy i powinien czuć się bezpiecznie.

Analizując zapisy często natrafiałem na klauzule abuzywne, nie do końca uczciwe i mogące oddziaływać w sposób krzywdzący na interesy klienta. Zasadniczo obszarami, na które zwrócić należy uwagę są np. precyzyjne określenie kosztów dodatkowych i kar np. na wypadek spóźnienia czy innych zaniedbań ze strony klienta, sposób rozliczenia kaucji, kwestia prawa do auta zastępczego no i odpowiedzialności odszkodowawczej – jest tego sporo.

 Jakie zapisy mogą być szczególnie krzywdzące dla klienta?

Umowa powinna jasno określać, co na wypadek, gdyby wypożyczalnia kamperów nie wydała pojazdu lub wycofała się z umowy np. na dzień przed wyjazdem. Kolejnym punktem zapalnym może być kaucja i sposób jej rozliczenia. Dobra umowa powinna mówić o tym, że właściciel pojazdu musi wykazać realne koszty, a nie arbitralnie określać wysokość ew. szkody potrącając sobie z kaucji zawyżone kwoty według własnego widzimisię. Ewentualnie powstałe szkody powinny być rozliczane na podstawie profesjonalnego kosztorysu.   

Jakie są najczęstsze grzeszki klientów, a jakie wypożyczalni?

Jest to mimo wszystko relatywnie nowa branża w naszych polskich realiach i dla wielu klientów i firm są to sprawy nowe. Wypożyczalnie powinny edukować klientów w sposób cywilizowany zamiast drakońsko za wszystko karać. Klient musi zrozumieć, że spowodowane przez niego opóźnienie w oddaniu auta powoduje lawinę konsekwencji nie tylko dla samej wypożyczalni, ale i następnego klienta. W związku z tym dobrze, jeśli umowa zakłada jakąś formę rekompensaty dla tego następnego klienta, w której partycypuje spóźnialski. Czasem kary naliczane przez same wypożyczalnie są horrendalne. Jeden z naszych klientów wyliczył, że 22 godziny spóźnienia w zwrocie kampera generują koszt na poziomie tygodniowego wynajmu.

Jedną z klauzul abuzywnych, która w mojej ocenie nie jest w porządku to zakres odpowiedzialności. W wielu umowach znaleźć można zapisy obciążające najemcę odpowiedzialnością nawet do pełnej wartości przedmiotu najmu. Może to oznaczać potencjalne nieprzyjemności na przykład w przypadku niezawinionej przez nas kradzieży pojazdu.   

Realne koszty?

Umowa powinna składać się z umowy, protokołu oraz dokumentu określającego ogólne warunki wypożyczenia (regulamin). Regulamin określa przedmiot najmu i określa prawa i obowiązki stron, a także koszty dodatkowe (np. koszt przygotowania, serwisu czy z jakim kosztem wiązać się będzie oddanie np. brudnego/nie opróżnionego pojazdu itd.). Zwróćmy uwagę, by koszty te były urealnione. Nikt nie chce płacić np. za opróżnienie kasety toalety 200 zł, kiedy wypożyczalnia posiada swoją bazę i węzeł kanalizacyjny na miejscu. Zwróćmy także uwagę na to, czy podawane przez wypożyczalnię ceny są końcowymi cenami brutto i czy za dodatkowe wyposażenie musimy zapłacić.

Odpowiedzialność odszkodowawcza w przypadku szkód

Ważnym aspektem jest odniesienie w umowie do OWU (ogólnych warunków ubezpieczenia) – koniecznie powinniśmy żądać wydania takiego dokumentu i się z nim zapoznać. Na wypadek jakiegokolwiek sporu wiemy wówczas do czego szukać odniesienia.

W idealnym świecie oczywiście każdą umowę najmu powinien prześwietlić profesjonalny podmiot dysponujący odpowiednim zasobem wiedzy prawniczej, jednak wiąże się to w sposób zrozumiały z niebagatelnymi kosztami.

Materiał powstał przy współpracy z KoKo Kamper – wypożyczalnia kamperów. www.kokokamper.pl

Umowa wynajmu kampera – zdjęcie 1
Maciej Kinal
Maciej Kinal

Najlepiej czuje się w odmęcie branżowych targów i spotkań z pasjonatami. Techniczny freak. W życiu rozebrał na części pierwsze już niejednego kampera. Fan dużych pojazdów, kolarstwa górskiego i podróżowania bez ograniczeń wagowych i finansowych. W CampRest jest odpowiedzialny za wszelkie publikacje w tematach motoryzacyjnych.

Czytaj także